ÖSKR

Previous Next

Obraz 1/2

Opis

Osłona przeciwprzelewowa prosta. Montowana na prostym odcinku rynny w miejscach narażonych na zwiększony odbiór wody z połaci dachowej.