PSDRU

Opis

Wyczystna przepustnica regulacyjna

Składa się z pokrywy otworów rewizyjnych KCU oraz z łopatki regulacyjnej podobnej do zastosowanej w przepustnicy DRU, a także z kołnierza siodłowego PSU, w którego odgałęzieniu zamontowana jest pokrywa KCU.

Odgałęzienie wyposażone jest w uszczelki Safe.

Ze względu na łatwość demontażu pokrywy wyczystnej razem z łopatką regulacyjną, przepustnicę PSDRU stosuje się jako element inspekcyjny i wyczystny instalacji wentylacyjnej. Spadek ciśnienia wyregulowany na przepustnicy nie ulega zmianie, gdyż po zdemontowaniu łopatka regulacyjna nie zmienia swojego położenia względem pokrywy wyczystnej KCU. Przepustnica może być stosowana jako uzupełnienie już istniejących instalacji.

Produkt posiada odpowiednią instrukcję montażu, pomiaru, regulacji i konserwacji.

Ø 100–400 spełniają wymagania ciśnienia w klasie A w pozycji zamkniętej.

1 Oprogramowanie

  • CADvent

    CADvent jest nakładką na program AutoCAD zawierającą pełny zestaw narzędzi do redagowania, wymiarowania, obliczania, kwantyfikacji i prezentacji kompletnej instalacji HVAC.