SKPTR

Opis

Pneumatyczna przepustnica gilotynowa z transferowymi króćcami przyłączeniowymi

Przepustnica spełnia warunki szczelności w klasie 4.

Przepustnica spełnia warunki szczelności w klasie C jedynie w położeniu w pełni otwartym lub w pełni zamkniętym.

Do przepustnicy zamontowany jest cylinder pneumatyczny z zaworem regulacyjnym.

Produkt posiada odpowiednią instrukcję montażu, pomiaru, regulacji i konserwacji.

1 Oprogramowanie

  • CADvent

    CADvent jest nakładką na program AutoCAD zawierającą pełny zestaw narzędzi do redagowania, wymiarowania, obliczania, kwantyfikacji i prezentacji kompletnej instalacji HVAC.