SLBGU 100

Opis

Klasa odporności ogniowej: EI 15, EI 60

Klasa odporności ogniowej:
ewakuacja osób:

3 kW/m2EI 60 na odległośCI 50 mm (Ø 315)
EI 30 na odległości 50 mm (Ø 400–800)
EI 60 na odległości 500 mm (Ø 400–800)

materiały palne:
10 kW/m2EI 60 na odległości 5 mm
30 kW/m2EI 60 na odległość 5 mm

Grubość izolacji 100 mm.

Wyposażony jest w przegrodę o grubości 100 mm, co powoduje bardzo dobre tłumienie w całym zakresie.

Stosowany jest tam, gdzie wymagane jest bardzo dobre tłumienie, a tłumik SLCU 100 nie jest wystarczający. Odpowiedni dla dużych rozmiarów.