SLGU 100

Opis

Klasa odporności ogniowej: EI 15, E 60

Klasa odporności ogniowej:
ewakuacja osób:

3 kW/m² EI 60 na odległości 50 mm (Ø 80–315)
EI 30 na odległości 50 mm
(Ø 400–800)
EI 60 na odległości 500 mm
(Ø 400–800)

materiały palne:

10 kW/m² EI 60 na odległości 5 mm
30 kW/m² EI 60 na odległości 5 mm

Grubość izolacji 100 mm.