SLKNU 100

Opis

SLKNU stanowi odcinek początkowy instalacji wywiewnej. Składa się z tłumika z izolacją 100 mm oraz króćca wlotowego z siatką.

Materiał i wykończenie powierzchni

SLKNU jest wykonany ze stali galwanizowanej i dostarczany standardowo jako niemalowany. Na życzenie istnieje możliwość malowania.

Wydajność

Przepływ powietrza q [l/s] i [m³/h], spadek ciśnienia Dpt [Pa] oraz poziom ciśnienia akustycznego LW [dB(A)] można odczytać z wykresu.

Brak oprogramowania