SLRU

Opis

Przeznaczona do połączenia z przewodami rozgałęziającymi, zarówno w wypadku rozdzielania jak i łączenia strumienia. Ilość przyłączy kanałów dla danego rozmiaru podano w tabeli.

Skrzynka rozprężna jest wyłożona od wewnątrz warstwą izolacji ogniowej o grubości 50 lub 100 mm. Izolacja jest zabezpieczona blachą perforowaną przed uszkodzeniem mechanicznym w czasie czyszczenia.

Komora wyposażona jest w łatwo zdejmowaną pokrywę.

Powiązane dokumenty

Brak oprogramowania