SPTR

Opis

Odciąg miejscowy.

Przy zamówieniu należy określić średnicę Ød oraz wymiary dla króćców Ød1, Ød2, Ød3 itp. oraz kolejność, w jakiej mają być one ustawione na pokrywie wlotowej.

Powiązane dokumenty

1 Oprogramowanie

  • CADvent

    CADvent jest nakładką na program AutoCAD zawierającą pełny zestaw narzędzi do redagowania, wymiarowania, obliczania, kwantyfikacji i prezentacji kompletnej instalacji HVAC.