STEP

Previous Next

Obraz 1/2

Opis

Platforma mocowana do drabiny o kącie nachylenia od 10 °do 30 °. STEP jest przymocowany do drabiny za pomocą śrub, może być regulowany pod odpowiednim katem. Zestaw śrub w komlecie.