TSS

Previous Next

Obraz 1/2

Opis

Kątowy łącznik drabin.Element dostarczany w parach. Używany do połączenia drabin na dachu mansardowym lub jako połaczeni drabiny sciennej i dachowej.