VR

Opis

VR jest kwadratową kratką do instalacji na ścianach zewnętrznych. VR jest stosowany zarówno do transportu świeżego powietrza oraz do odprowadzenia powietrza zużytego. VR jest w standardzie wyposażona w podłączenie o przekroju okrągłym z uszczelką safe.

2 Oprogramowania

  • CADvent

    CADvent jest nakładką na program AutoCAD zawierającą pełny zestaw narzędzi do redagowania, wymiarowania, obliczania, kwantyfikacji i prezentacji kompletnej instalacji HVAC.

  • DIMcomfort

    DIMcomfort jest oparty na doborze nawiewników oraz wywiewników firmy Lindab. Program umożliwia obliczenia i dobór nawiewników na podstawie określonych wymagań.

    Download DIMcomfort