WK25

Opis


Prostokątna klapa przeciwpożarowa do systemów wentylacyjnych przechodzących przez ognioodporne ściany lub podłogi. Urządzenie jest wyposażone w 25 mm przegrodę wykonaną z ogniotrwałego materiału.

Najwyższa klasa szczelności obudowy C zgodnie ze standardem PN-EN 1751 sekcja C.3.

Klapa zapobiega rozprzestrzenianiu się ognia i dymu poprzez instalację wentylacyjną. Przetestowana i zaklasyfikowana w zgodności z normą PN-EN 1366-2 i PN-EN 13501-3 przy ciśnieniu ujemnym 500 Pa, a także oznaczona znakiem CE w zgodności z normą PN-EN15656.
​​