XVTR 30°

Opis

Czwórnik.

Uwaga

W celu skrócenia katalogu, tabela zawiera ograniczoną grupę elementów z naszego asortymentu - tylko czwórniki, których wymiary Ød1, Ød2 i Ød3/Ød4 mają tą samą wartość. Na zamówienie dostępne są również inne wymiary.

W wypadku wszystkich możliwych układów, długość montażowa l1 jest uzależniona od większej ze średnic odgałęzienia Ød3/Ød4. Na przykład wszystkie czwórniki z odgałęzieniem Ød3 = 160 i Ød4 = 200 mają długość montażową l1 = 589 mm.

1 Oprogramowanie

  • CADvent

    CADvent jest nakładką na program AutoCAD zawierającą pełny zestaw narzędzi do redagowania, wymiarowania, obliczania, kwantyfikacji i prezentacji kompletnej instalacji HVAC.