Stvaranje ekološki efikasnih rešenja sa minimalnim uticajem na životnu sredinu.

 
Naša odgovornost prema životnoj sredini i nasledstvo koje ostavljamo sledećim generacijama su uticale na naše aktivnosti svih ovih godina. Ova odgovornost se odražava u našim kratkoročnim i dugoročnim aktivnostima i cilj joj je da smanji uticaj naše proizvodnje na životnu okolinu. Jednako značajna su i naši proizvodi koje nudimo koji značajno doprinose da objekti budu energetski efikasniji i ekološki prihvatljiviji.
 
Skoro sve Lindab-ove proizvodne jedinice imaju sertifikat ISO 14001