Dobar odnos sa društvom i njegovim članovima je od velike važnosti za kompaniju Lindab. Biti prisutan u preko 30 zemalja na više od 125 mesta je doprinelo stvaranju saradnje i podrške lokalnoj zajednici i oragnizaciji aktivnosti kompanije Lindab, iako se naše učešće razlikuje od zemlje do zemlje.