Preuzmi štampani materijal

Ovde možete preuzeti štampani materijal kao  PDF-fajl.

Za naručivanje štampanog materijala, popunite formular koji možete naći ovde.

 

 Presentation​ Colour Chart​

 

 

Sistem oluka:

 

 

 Inspiration

  Technical​   Assembly​

 

 

Profilisani limovi:

  Inspiration

  Technical​   Assembly​

 

 

 Limovi u obliku crepa:​  Inspiration​   Technical​   Assembly​

 

 

 SRP Click:

  Inspiration​    Assembly​

 

 

Sendvič paneli:​  Inspiration​   Technical​   Assembly​

 

 

Fasadne kasete:​  Inspiration​

 

 

 Opšivi:​

  Inspiration​   Technical

 

 

Šrafovi:

  Inspiration​   Technical​

 

 

Sistem sigurnosti na krovu:

 

 

 Inspiration​   Technical​​    Assembly​
  KT Technical​  ​

 

 

Falcovani lim:

  Inspiration​  Technical Aluminium Zink   Technical HP P​


 Assembly​

 

 

Garažna vrata: Inspiration​   Technical ​  Assembly​

 

 

Industrijska vrata:

 Inspiration​ ​ Technical

 

 

Fasadni zidni profili:

  Inspiration​  Technical​

 

 

Profili za pregradne zidove:

Inspiration​  Technical​​

 

 

Rožnjače:

 Inspiration​  Technical​

 

 

Gredice:

 Inspiration​  Technical​

 

Sistemska rešenja:

 Inspiration​  Assembly Roof​ Assembly Wall ​
 Assembly Floor​