Sistem sigurnosti na krovu

 • 1.
  Opšte informacije
 • 2.

Opšte informacije

Glavni cilj Lindab krovnog sigurnosnog sistema je da garantuje sigurnije kretanje i radne uslove na krovu za limare, odžačare i sve ostale koji obavljaju neke poslove na krovu u uslovima kiše, snega i vetra. Sistem je prikladan za privatne kuće, javne objekte i industrijske hale.

Proizvodi krovnog sigurnosnog sistema

Cevni snegobrani, snežne ograde, krovne i zidne merdevine, šetne staze, sigurnosne ograde i elementi za pričvršćivanje, zahvaljujući sistemu su primenljivi za svaki krov i tip krovnog pokrivača bez ugrožavanja vodonepropustivosti krova..

Ulažemo velike napore u razvijanje takvih metoda za pričvršćivanje, koje olakšavaju montažu sistema na krov i time ga pravimo efikasnim i sigurnim za montažu.

Preporuka vrste krovnog sigurnosnog sistema za različite tipove objekata

Obeležite tip objekta za čiji krovni sigurnosni sistem želite više informacija.

Privatne kuće

Vrste krovnog sigurnosnog sistema

 1. A Snegobrani: sprečavaju sneg i led male visine da skliznu u jednom komadu, postavljaju se ravnomerno po krovnoj površini
 2. B Snežne ograde: drže i sprečavaju velike količine snega i leda da skliznu u jednom komadu. Preporučuju se na mestima gde se očekuju velike količine snega u dužem vremenskom periodu tj. planinski predeli, i u slučajevima strmih krovova.
 3. C Cevni snegobrani: sprečavaju sneg i led srednje visine da skliznu u jednom komadu sa krova. Dostupan u sistemu sa jednom ili dve cevi.
 4. D Krovne merdevine: Služe sigurnom kretanju po krovu (u pravcu nagiba) u slučajevima održavanja ili popravke krova. Obično se postavljaju pored krovnih kupola ili drugih izlaza na krov.
 5. E Krovne staze sa ogradom: Služe za sigurno kretanje po krovu (u krovnoj linijii upravno na nagi) u slučajevima održavanja ili popravke krova.Obično se postavljaju pored krovnih kupola ili drugih izlaza na krov.

Javni objekti, stambene zgrade

Vrste krovnog sigurnosnog sistema

 1. A Cevni snegobrani: sprečavaju sneg i led srednje visine da skliznu u jednom komadu sa krova. Dostupan u sistemu sa jednom ili dve cevi.
 2. B Snežne ograde: drže i sprečavaju velike količine snega i leda da skliznu u jednom komadu. Preporučuju se na mestima gde se očekuju velike količine snega u dužem vremenskom periodu tj. planinski predeli, i u slučajevima strmih krovova.
 3. C Krovne merdevine: Služe sigurnom kretanju po krovu (u pravcu nagiba) u slučajevima održavanja ili popravke krova. Obično se postavljaju pored krovnih kupola ili drugih izlaza na krov.
 4. D Krovne merdevine: Služe sigurnom kretanju po krovu (u pravcu nagiba) u slučajevima održavanja ili popravke krova. Obično se postavljaju pored krovnih kupola ili drugih izlaza na krov.
 5. E Krovne staze sa ogradom: Služe za sigurno kretanje po krovu (u krovnoj linijii upravno na nagi) u slučajevima održavanja ili popravke krova.Obično se postavljaju pored krovnih kupola ili drugih izlaza na krov.

Industrujski objekti, hale

Vrste krovnog sigurnosnog sistema

 1. A Snegobrani: sprečavaju sneg i led male visine da skliznu u jednom komadu, postavljaju se ravnomerno po krovnoj površini
 2. B Cevni snegobrani: sprečavaju sneg i led srednje visine da skliznu u jednom komadu sa krova. Dostupan u sistemu sa jednom ili dve cevi.
 3. C Snežne ograde: drže i sprečavaju velike količine snega i leda da skliznu u jednom komadu. Preporučuju se na mestima gde se očekuju velike količine snega u dužem vremenskom periodu tj. planinski predeli, i u slučajevima strmih krovova.
 4. D Krovne staze sa ogradom: Služe za sigurno kretanje po krovu (u krovnoj linijii upravno na nagi) u slučajevima održavanja ili popravke krova.Obično se postavljaju pored krovnih kupola ili drugih izlaza na krov.
 5. E Zidne merdevine sa zaštitnom korpom. Služe za siguran pristup krovu sa spoljne strane objekta u slučaju održavanja, popravke ili drugih sigurnosnih razloga. Sprečavanje neautorizovanih osoba ili dece da imaju pristup zidnim merdevinama mora biti obezbeđeno.
 6. F Zidne merdevine sa zaštitnom korpom. Služe za siguran pristup krovu sa spoljne strane objekta u slučaju održavanja, popravke ili drugih sigurnosnih razloga. Sprečavanje neautorizovanih osoba ili dece da imaju pristup zidnim merdevinama mora biti obezbeđeno.