Poslovna područja

Lindab ima tri poslovna područja:
 
Komponente za gradnju
Komponente za gradnju u industriji konstrukcija predstavljaju širok spektar komponenata i sistema na bazi čelika. Centralnu grupu kupaca čine građevinske firme, limari i opšti kupci. Zavisno od strukture tržišta proizvodi se prodaju preko naših filijala, trgovaca i distributera za pravna lica kao i putem montažera.
 
Hale
Poslovno područje Hala pruža rješenja za unaprijed projektovane objekte, a razvijeni IT softver pojednostavljuje izgradnju kako za projektanta tako i za ugovarača. Ključna ponuda je efikasan koncept za jednospratne objekte za industrijske i skladišne svrhe. Ovo uključuje čelične okvirove, zidne i krovne sisteme, kao i dizajn i podršku planiranju projekta. Ovakve objekte je kupilo 360 ugovarača u Evropi i CIS kao i ključni kupci putem direktne prodaje.

Ventilacija
Poslovno područje Ventilacije nudi sistemska rjesenja za ventilaciju i unutrasnju klimatizaciju. Proizvodi i sistemi ovog proizvodnog područja su namjenjeni montažerima i ostalim kupcima u industriji ventilacije. Proizvode čine sistemi okruglih cijevi i dodataka, tehnička oprema za ventilaciju i mašine za proizvodnju cijevi. Kao dodatak ovome, ventilacija nudi i softver za projektovanje, kalkulaciju i planiranje kompletnog sistema za ventilaciju i unutrašnju klimatizaciju.