Lindab SBS Sistem malih objekata

Previous Next

Slika 1/5

Opis

SBS Sistem malih objekata
 
SBS Sistem malih objekata je građevinski sistem lake konstrukcije koji pruža lep izgled objekta jednostavne montaže. Razvijen je za objekte od 3 do 13 m, visine strehe od 2,5 do 4 m.
Objekti napravljeni po ovom sistemu mogu se koristiti za više namena, a sa istim arhitektonskim izgledom.
 
Nema ograničenja za postavljanje vrata, garažnih vrata i prozora, jer je primarni okvir dizajniran prema njihovim dimenzijama i lokaciji. SBS objekti su dostupni u obe varijante: izolovani i ne izolovani. Pogodni su za objekte širine od 3 do 6 m, površine 300 - 500 m2.
 
 
 

Dizajn konstrukcije:

Ramovi objekta su napravljeni od hladno valjanih, galvaniziranih C-profila, povezanih zajedno samourezivim vijcima ili normalnim šrafovima.


Sistem spoljne obloge krova može biti od LindabTopline lima u obliku crepa ili  LindabCoverline trapeznog lima. Spoljni profili na zidu mogu biti profili LindabCoverline sistema, isti kao i unutrašnja obloga izolovanih objekata. Poseban sistem oblaganja je dozvoljen, no u ovom slučaju mora biti proveren od strane našeg Lindab servisa za kupce.


 

 

 
Dizajn temelja:

Zbog statičkog sistema dvozglobne primarne konstrukcije i kao posledica malih sila reakcije za temelje je dovoljna temeljna traka ili betonska ploča. Nema potrebe za korišćenjem posebnih elemenata za ankerisanje, tako da ploča može biti urađena prethodno, a stubovi okvira osnovne konstrukcije pričvršćeni za nju naknadno pomoću elemenata sa vijcima za beton.


 
 
 

 
 
Funkcija

Objekat napravljen po SBS sistemu može ispunjavati različite vrste upotrebe, sa identičnim arhitektonskim imidžom. Na ovaj način može se koristiti kao garaža, skladište, hitna stanica, stražarska kućica, ali i kao kućica za ptice u zoološkom vrtu.

Dodatni tehnički detalji, crteži, kao i informacije o softveru Lindab SBS sistema i drugih integrisanih Lindab sistema dostupni su na Lindab Portalu za projektantel Molimo pogledajte.
 

 

 
 
 

 

2 Softveri