Lindab SRP Klik sistem

Previous Next

Slika 1/4

Opis

Lindab SRP Klik sistem - unapred savijeni lim

Lindab SRP klik profil za krov je novi proizvod od ravnog lima pored tradicionalnog PLX-a. SRP klik profil je napravljen od toplo valjanog galvanizovanog bojenog čvrstog čelika koji je pripremljen i savijen u proizvodnji. Proizvod je čvrst i izdržljiv sa jedne strane, a s druge strane zbog profilisanja u klik sistem čini montažu vrlo jednostavnom. To je vrlo isplativ krovni profil u slučaju jednostavnih tipova krova sa par prodora.
Nepropustivost krovnog SRP klik profila se postiže korištenjem odgovarajuće podloge i poštovanjem preporučenog nagiba krova.  
Dostupan je u 17 različitih boja u 3 različita pokrivna sloja zaštite. Neizbježno širenje lima usljed toplote rešeno je ovalnim rupama za pričvršćivanje. Krovovi pokriveni ovakvim ravnim limom jako dobro se uklapaju u moderne objekte i skandinavijski stil.
Obično se koristi za krovove nagiba 14 stepeni, ali sa strukturalnim ograničenjima i do 7 stepeni.
 

SRP klik profil se proizvodi u 2 različite visine profila, kako bi se postigla dva različita izgleda krova na kraju, a sve sa ciljem zadovoljenja zahteva kupaca. 

Visina profila: 25 mm i 38 mm 
Dve visine profila i takva raspodela omogućavaju blagu estetsku razliku izgleda krova, tako da projektanti i kupci imaju slobodu izbora da odluče po svom ukusu.

Izgled profila: obični i dizajnirani (Dn)

Obični SRP klik

Obični SRP klik profil je moguće koristiti čak i za krovove sa 7 stepeni nagiba, uzimajući u obzir da se ispoštuju svi uslovi koje možete pronaći u Lindab uputstvu, kao i za krovove nagiba 14-20 stepeni. Kontinuirana podloga se preporučuje u svakom slučaju.
SRP klik profil je dostupan u puno boja i sa različitom vrstom zaštite. Informacije o bojama i zaštiti možete pogledati ovdje: SRP 
 

                                   Dizajnirani SRP klik

SRP klik dizajnirani profil se razlikuje od običnog SRP klik profila jer ima dva ojačanja L-SRP38Dn_CLICK_3D visszavag.jpg
između falceva, koja daju jedinstven, specijalan izgled krovnoj površini. Pored estetske razlike, druga važna tehnička razlika je veća napetost profila zahvaljujući ovakvom dizajnu, koja ne zahtjeva kontinuiranu podlogu, nego razmaknute ili zbijene rastere. Ovaj Lindab krovni lim se preporučuje za krovove većeg nagiba, preko 22  stepena.  Dizajnirani SRP klik profil je dostupan u puno boja i sa različitom vrstom zaštite. Informacije o bojama i zaštiti možete pogledati ovdje: SRP Dn.

Nema dostupnih softvera za download posebno za ovaj proizvod