Komponente za gradnju

Lindab Komponente za gradnju ima već više godina softvere razvijene da podrže i olakšaju projektovanje i crtanje čeličnih konstrukcija. Paket softvera dostupan na ovom sajtu je jedan od najkompletnijih na tržištu i daje vam velike prednosti. Ovo je mogućnost koju nudimo kupcima besplatno!

Kompletna lista dostupnih softvera se nalazi na levoj strani.

Za primerak softvera molim da se obratite na mail:
lindab@yubc.net

 

> Pročitajte više: Lindab građevinska tehnologija - Softver