DIMroof

DimRoof je softver za proračun krovnog pokrivača i obloga od profilisanog lima, kao i proračun Z, C greda. Kompletni Lindab profili su uključeni.

Softver pravi kalkulacije za ULS i SLS. Može se koristiti za optimiziranje udaljenosti greda i njihove debljine kako bi se dobilo najbolje rešenje za vaš objekat. Softver ima specijalni modul za analizu snežnog džepa.

Download DIMroof