DIMstud

DimStud je softver za proračun greda, stubova i staza koje se mogu koristiti za krov, zid i pod.

Uključuje kalkulacije za bušene grede i izbor stubova. Softver prezentuje rezultate u ULS i SLS.

Download DIMstud