SBS Configurator

SBS Configurator je web zasnovan softver koji se koristi za vizualizaciju Lindab Sistema Malih Objekata.

​Geometrija objekta se može promeniti koristeći različite parametre kao što su dužina, širina, visina zida, nagib krova itd. Možete menjati boju opšiva, krova i zidova. Različiti profili mogu biti izabrani za pokrivanje krova i oblaganje zidova. Rezultat vizuelizacije se može sačuvati kao slika ili dwg fajl.

Run SBS Configurator