Om Lindab

Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar för förenklat byggande och bättre inomhusklimat.

Produkterna kännetecknas av hög kvalitet, montagevänlighet, energieffektivitet, miljötänkande, samt levereras med en hög servicegrad.
Vi förenklar byggandet
 
På Lindab förenklar vi byggandet för att det ligger i människans natur att bygga. Genom att förenkla i alla steg gör vi det enklare att bygga hållbart. Vi utvecklar våra produkter med hänsyn till miljön. Vi uppfinner lösningar som möter behovet av komfort, förenkling och energieffektivitet.
 
Vi gör det så att du kan fortsätta bygga med gott samvete - inte bara idag, utan också imorgon.
 
Vi drivs av en stark passion och vilja att hela tiden skapa förbättringar
Dels för alla kunder och partners som använder våra produkter och lösningar. Och dels för de människor som bor eller arbetar i våra byggnader. Vi förenklar byggandet och bidrar till att skapa ett hälsosamt inneklimat.
 
Det innebär att mindre resurser används och att människor mår bättre. Vår vision handlar bland annat om att uppnå bästa möjliga innemiljö, där frisk luft är en förutsättning. Med passion och kunskap ökar vi nu våra satsningar för att kunna erbjuda marknadens bästa inneklimatlösningar i sunda, hållbara byggnader.
 
Koncernen omsatte 7 589 MSEK år 2015 och är etablerad i 32 länder med cirka 5 100 anställda.
 
Läs mer om koncernen på www.lindabgroup.com
 

Våra produktområden

 
Byggkomponenter (Building Products)
Produkter och system i tunnplåt för takavvattning, beklädnad
av tak och vägg samt stålprofiler för vägg-, tak- och bjälklagskonstruktioner.
 
Ventilation
Kanalsystem med tillbehör samt inneklimatlösningar för ventilation, kyla och värme.