Socialt ansvarstagande är grundläggande för all Lindabs verksamhet. Under begreppet Lindab Life sammanfattas hur Lindab ska uppträda i den dagliga verksamheten, och hur bolaget ska agera mot kunder, leverantörer och andra partners. Lindab Life styr också uppträdandet mot medarbetare och de samhällen där bolaget finns närvarande. Dessutom täcker det in alla betydelsefulla miljöfrågor, både ur process- och produktperspektiv.

Lindab Life består av fyra områden – Verksamhet, Miljö, Medarbetare och Samhälle.

 

> Läs mer här