Villa Sigtuna

Previous Next

Bild 1/4

I korthet:

"Nu har vi med Pinnabs hjälp fått ett inne- klimatsystem som bygger på enkelhet, energibesparing och mycket god luftkvalitet. Här i huset byts luften ca tre gånger i timmen och alla som besöker oss kommenterar helt spontant hur skön luft vi har här. I de rum där vi har värmepaneler så slipper vi dessutom helt kallraset vid fönstren och får en komfort som jag tycker överträffar dyra
isolerglas. Vi ser också redan hur uppvärm-ningskostnaderna
har gått ned ganska så dramatiskt. Helt klart är vi mycket nöjda med den trivsamma ventilationen och värmen i vår villa!” säger Pierre Spiridon, husägare till Villa Sigtuna.

Använda produkter:

1992 startade Thomas Pekonen företaget Pinnab Inneklimat som idag är ett välrenommerat företag inom energieffektiva inneklimatlösningar.

”Då fick jag kontakt med en av världens mest respekterade forskargrupper inom inneklimatforskning, Dan Nordbäck och hans team på Uppsala Universitet”, säger Thomas Pekonen. ”Vår kunskap och kompetens inom inneklimat har helt naturligt lett fram till den typ av lösningar som nu installerats i en villa i Sigtuna. Här kombinerar vi deplacerande golvplacerad ventilation med strålningsvärme från tak. Loggia värmepaneler är en utomordentlig produkt också för så småskaliga projekt som en helt vanlig villa. Resultatet blir inte enbart en mycket energieffektiv lösning, det blir framför allt en lösning som ger ett utomordentligt behagligt inneklimat!”

Ventilationssystemet arbetar genom ett konventionellt FTX-system som återvinner värmen i rumsluften, men som i övrigt arbetar utan uppvärm-ning.

"Värmen kommer istället från de Loggia värmepaneler som monterats i villans övre plan och källare. Dagens tunna radiatorer förtjänar inte längre namnet radiatorer eftersom de fungerar mer som konvektorer. Värmepaneler däremot är radiatorer i ordets rätta bemärkelse eftersom de verkligen strålar ut värme och skapar ett helt idealt rumsklimat med behaglig värmekomfort och god luftomsättning. Genom detta systems tidskonstant (=systemets förmåga att svara på förändringar i rums-klimatet) så innebär det också ett energieffektivt system. Ofta tuffar konventionella radiatorer och golvvärme på långt efter det att tempera-turen ökat, medan detta system reagerar momentant och ger en behaglig strålningsvärme när den verkligen behövs.”