Ventilationsguide

Ventilation

Back to guide start
 • 1.
  Ventilationssystem
 • 2.
  System
 • 3.
  Imkanal
 • 4.
  Rensluckor
 • 5.
  Ventiler
 • 6.
  Frisk luft gör skillnad

Tilluft, överluft och frånluft

Självdragssystem

Det enklaste systemet är självdragsventilation. Det är till för enklare applikationer men dock ej att rekommendera som komplett ventilation i villor. Här används temperaturskillnaden inne/utomhus för att uppnå självdrag i systemet. En badrumsfläkt är även att rekommendera för att forcera ventiltionen under de varma sommarmånaderna.

Transport av överskottsvärme från öppen spis

Med dagens höga uppvärmningskostnader väljer många att installera en braskamin eller en öppen spis. Med hjälp av våra kanaler och detaljer samt en fläkt kan du enkelt fördela ut överskottsvärmen från din öppna spis till andra rum och därmed erhålla en jämn och behaglig temperatur i hela huset.

Mekanisk frånluftsventilation med takfläkt (F-system)

Tilluften tar du in via vädringsfönster eller via ventiler i ytterväggen. Frånluften suger du, med hjälp av en fläkt, ut via frånluftsdon. Frånluftsflödet blir stabilt och kontrollerat, samt oberoende av utetemperatur och vindförhållanden. Kan även kombineras med frånluftsvärmepump.

Mekanisk från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning (FTX-system)

Vill du gå ett steg längre kompletterar du med ett värmeåtervinningsaggregat, som tar tillvara på frånluftens värme och för över den till tilluften. Du sparar med detta system energi genom lägre övrig uppvärmning på grund av den förvärmda luften.

Lindab rekommenderar!

De rätta detaljerna för kanalsystem till villaventilation

Det finns ett flertal olika lösningar med aggregat, fläktar och övrig utrustning för mekanisk villaventilation på marknaden.

Gemensamt för samtliga är ett kanalsystem, som förbinder alla ingående komponenter och det är här Lindab kommer in i bilden.

Kanalsystemet Lindab Safe Click består av detaljer där alla ändar är försedda med en dubbel tätningslist av åldringsbeständigt EPDM-gummi, vilken ger en mycket tät skarv. Typgodkänt i täthetsklass D av Svenskt Byggodkännande AB (SITAC), f d Boverket).

Systemet medger också en mycket snabb och enkel montering. Våra spiralfalsade kanaler och alla de detaljer som behövs är, på den professionella ventilationsmarknaden, sedan länge välkända för hög kvalitet (förzinkad stålplåt), täthet och noggrann passform.

Imkanal (kanalen från köksfläkten)

Imkanal

Kanalen från köksfläkten kallas imkanal. Den får du inte koppla samman med övriga ventilationskanaler.

Den skall isoleras enligt brandklass EI15, vilket innebär 30 mm brandhärdig isolering på utsidan. Imkanalen är rensningspliktig. För att förenkla rengöringen bör du dra den rakt upp från köksfläkten och skall alltid förse den med renslucka. Om du måste vinkla imkanalen mer än 45°, måste du sätta in ytterligare en renslucka efter avvinklingen. Med nya Lindab Safe Click slipper man alla vassa instick i kanalerna som kan orsaka skärsår vid rensning. Du bör placera utloppet från imkanalen avskilt från intaget till det övriga ventilationssystemet för att undvika att få in matos i tilluften.

Rensluckor

Rensluckor

Ventilationskanaler ska placeras så att de blir tillgängliga för rengöring. Vad detta innebär för  placering av rensluckor, kanaldimensioner, rensmetoder m.m. är upp till de kommunala byggnadsnämnderna att avgöra. En bra tumregel kan vara att sätta in rensluckor vid vinkelförändringar större än eller lika med 45°.

Ventiler (även kallade tillufts- resp. frånluftsdon)

När du kopplar samman kanalerna från flera rum, skall du placera ventilerna i de olika rummen så att de får så lång kanalsträcka som möjligt mellan sig för att minska risken att ljud går över från ett rum till ett annat. Alternativt kan du använda ljuddämpare.

I sovrum och vardagsrum skall du placera ventilen så långt från dörren som möjligt för att uppnå bästa genomventilation.

I badrum skall du, om möjligt, placera ventilen över den del av badkaret eller duschen, som ligger längst bort från kranarna för att uppnå bästa genomventilation.

Har du snedtak i ett rum skall du placera ventilen så högt som möjligt för att undvika att det uppstår luftfickor utan ventilation.

Du kan inte lukta det, höra det, smaka på det – men du märker det!

Det finns många goda skäl till att få installerat en ventilationsanläggning i villan. Lufta tanken där hemma - och skaffa mer information om villaventilation.

Med en ventilationsanläggning blir inomhusluften löpande utbytt mot filtrerad, frisk och ren luft utifrån. Därmed får familjen ett sundare inomhusklimat.

Ett modernt ventilationssystem luftar ur bostaden utan att lufta ut värmen. All värme i den förbrukade luften blir uppsamlad och återanvänd till grunduppvärmning av den friska luften.