IPL

Beskrivning

Renslucka som passar på den plana ytan av en rektangulär kanal.

Består av en lucka och en ram. Luckan har en 20 mm tjock isolering med hög densitet. Ramen sätts fast på kanalens vägg med hjälp av skruvar.

En packning och en säkerhetskedja är monterade mellan luckan och ramen.

Klarar maximalt täthetsklass C.