FNCU

Ett cirkulärt brandspjäll som förhindrar att brand och gaser sprids genom ventilationssystemet.


Cirkulära brand/brandgasspjäll är till för att förhindra spridning av brand samt heta och kalla gaser i ventilationssystemet. Vårt spjäll FNC1U är tillverkat i galvaniserat stål med Lindab Safe-anslutning med läckage klass C enligt EN1751. Testad och klassificerad i enlighet med EN 1366-2 och EN 13501 med 300 Pa undertryck och CE-märkt i enlighet med EN 15650.

 
 

Enkel och snabb installation

Du kan installera spjället i alla standardtillämpningar, lättväggar, solida väggar, golv/tak och med avstånd från väggen. FNC1U har utvecklats med fokus på att förenkla konstruktionen utan att göra avkall på hög tillförlitlighet och säkerhet.
Jag vill veta mer om FNC1U


Lindabs brandspjäll i korthet