​​ 

 
 

Lindab UltraLink - Det enda du inte kan mäta är dess potential

 

UltraLink mäter noggrant i hela flödesområdet, även vid låga flöden ±5 % ner till 0,5 m/s (eller ±1 l/s beroende på vilket som är störst), utan ökat tryckfall i ventilationssystemet. Det är en unik och energibesparande metod för exakt mätning av luftflöde.

Teknologin bygger på ultraljud med sensorer, vilket innebär att inga inskjutande delar som samlar smuts behövs. Resultatet är ett fritt luftflöde utan tryckfall - vilket ger helt unika fördelar gällande komfort, energieffektivitet, driftsättning, installation, hantering och rengöring.

Nu kan du även integrera UltraLink i nya eller redan befintliga VAV-system för att på så sätt optimera systemet till fullo.

Välkommen till framtiden.

 

Anmäl ditt intresse här

Hur stora energibesparingar kan du göra med UltraLink?

UltraLink uppgraderar ditt nya eller redan befintliga VAV-system till ett energioptimerat ventilationssystem som bara förbrukar den mängd energi som faktiskt behövs. Det ger maximal besparing till förmån för både miljön och ekonomin. Den totala livscykelkostnaden minskar eftersom UltraLink kräver minimalt underhåll, håller hög kvalitet och har optimal driftsäkerhet.

Testa själv nedan

UltraLink-app-webb.png

laddaner-app-lindab.png      android-download-se-lindab.png 
 
 
 
 

 

UltraLink - Vinnare av Stora Inneklimatpriset 2017 

 

 

Ultrasmarta fördelar

• En unik mätmetod för mätning av luftflöde och temperatur

• Mäter noggrant i hela flödesområdet inklusive vid låga flöden

• Har inga inskjutande delar i luftflödet vilket bidrar till minskat tryckfall och gör den lätt att rengöra

• Kan kommunicera med överordnande system

 


UltraLink
Anmäl ditt intresse här

 

​Optimalt inneklimat - komfort och energi i perfekt balansultralink-broschyr.png

År 2020 ska energiförbrukningen ha minskat med 20 procent. Eftersom energiförbrukningen fortfarande är alldeles för hög krävs det nya tekniker och bättre lösningar för att lyckas.

Ett ökat fokus på energibesparing har lett till att ventilationssystem med låga flöden blivit allt vanligare. Något som i sin tur skapat ett behov av mätinstrument och metoder som har hög mätnoggrannhet även i låga flöden.

Med UltraLink är behovet uppfyllt!

 

Föredrar du att läsa om UltraLink i broschyrform?

Ta del av informationen som en utskivbar PDF här.

 

Här kan du få mer teknisk info.