A good thinking company

 
Good thinking är en djupt rotad filosofi som leder oss i allting vi gör. Det är vår fasta övertygelse att goda tankar leder till goda lösningar på de utmaningar vi alla står inför. Att ta ansvar för vad vi gör och hur vi gör saker och ting är därför viktigt för oss. För goda tankar är inte enbart en fråga om att göra livet enklare och mer bekvämt för våra kunder och användare. Det är också en fråga om att tänka i ett globalt perspektiv, hela tiden. Med vetskapen att vi på Lindab bidrar till att göra världen bättre.

Vi förbättrar inomhusklimatet och förenklar byggandet av hållbara byggnader

Genom good thinking utmanar vi oss själv varje dag, på alla tänkbara sätt, genom hela vårt företag. Varje handling, service och innovation som vi genererar styrs av denna teori och syftar till att ge mer värde till ännu fler människor.

Vi samarbetar med våra kunder

Att förenkla byggandet för kunderna är grundläggande för vår utveckling av nya energieffektiva produkter, system och tjänster. Vi arbetar med människor, snarare än de företag de arbetar på. Våra relationer bygger på en djupgående förståelse för de utmaningar våra kunder står inför, och vi skapar våra lösningar baserade på dessa behov och utmaningar.

Vi är innovativa och bidrar till att bygga en hållbar framtid

Genom att fokusera på produktutveckling och ständiga förbättringar utvecklar vi produkter och lösningar som är bra både ur kvalitets- och miljöperspektiv. Vi tar ansvar för att skapa en hållbar utveckling med produkter och tjänster som effektiviserar byggandet, förbättrar energieffektiviteten och minskar resursförbrukningen.

Vi bryr oss om människor

Lindabs framgång är beroende av att attrahera, utveckla och behålla kompetenta medarbetare som delar våra kärnvärden, vision och mål. För att skapa stora innovationer, behöver vi anställda som har goda idéer och som brinner för att förbättra livet för både kunder och slutanvändare - och för medborgarna i världen.
Arbeta med oss, och du kommer att vara i gott sällskap.