Våra kärnvärden

​Varumärket Lindab kännetecknas av tre kärnvärden, vilka utgör grunden för den entreprenörskultur som genomsyrar hela koncernen.
 
Kundens framgång
Vår uppfattning är att kundernas framgång bidrar till Lindabs framgång.
Genom vår strävan att förenkla byggandet för kunden bidrar vi till att göra deras verksamhet mer effektiv. Detta uppnår vi genom att leda utvecklingen av lösningar inom våra huvudområden. 
 
Jordnära
Vi eftersträvar långvariga relationer som bygger på ett okomplicerat, ödmjukt och trovärdigt agerande. En viktig del är ett effektivt och snabbt
beslutsfattande där byråkrati undviks samt en kostnadsmedvetenhet.
 
Ordning och reda
Ordning och reda överallt påverkar positivt effektivitet såväl som företagets helhetsbild och bidrar till en känsla av stolthet när man presenterar Lindab.