03 juli 2020

Lindab förvärvar Crenna, marknadsledare på rektangulära ventilationskanaler i Sverige

Lindab har förvärvat Crenna Plåt AB, den ledande tillverkaren av högkvalitativa rektangulära ventilationskanaler på den svenska marknaden. Lindab är marknadsledare på cirkulära kanaler. Med förvärvet får Lindab ett komplett sortiment av ventilationskanaler i Sverige.

Rektangulära ventilationskanaler utgör ca 40% av den svenska marknaden och kombineras vanligtvis med cirkulära kanaler i samma system. Crennas ventilationskanaler har den högsta täthetsklassen, D, vilket kompletterar Lindabs utbud med motsvarande klassning. Crenna erbjuder dessutom ett brett utbud av ljuddämpare. 

”Crenna är ett kundfokuserat företag med kvalitetsprodukter, hög servicenivå och gedigen ventilationskunskap. Det är ett förvärv som kompletterar Lindab på många plan”, säger Ola Ringdahl, VD och Koncernchef för Lindab. ”Tillsammans kommer Crenna och Lindab att kunna erbjuda kunderna i hela Sverige ett komplett sortiment inom ventilationskanaler och tillbehör. Vi ser fram emot att utveckla Crenna vidare med Niklas och hans kompetenta medarbetare”, fortsätter Ola Ringdahl.

Crenna har produktionsenheter i Enköping, Stockholm och Göteborg. Enheten i Enköping kan utvecklas till att bli en central hubb för produktion inom Lindabkoncernen. Det ger Lindab möjlighet att effektivisera leveranser till kunder i Stockholm. Crenna erbjuder expressproduktion med leverans nästföljande dag, vilket passar väl med Lindabs fokus på hög tillgänglighet.  

Niklas Hyttsten, VD för Crenna: ”Vi är idag bättre positionerade än någonsin att leverera produkter och tjänster av hög kvalitet till våra kunder. Jag är mycket stolt över vad som åstadkommits med mycket hög kundnöjdhet, drivet av ett brett produkterbjudande och en organisation med hög kompetens. Det är med glädje och spänning Crenna går med i Lindabs lag för att vara med i denna stora satsning.”

Crenna omsatte ca 120 MSEK år 2019/20 med en rörelsemarginal i linje med Lindabs lönsamhet. Bolaget har 85 medarbetare.

Läs mer om Crenna på deras hemsida: https://www.crenna.se/

__________________


För ytterligare information, kontakta: 

Ola Ringdahl
VD & Koncernchef
Tfn: +46 (0) 431 850 00

Malin Samuelsson
Ekonomi- och finansdirektör
Tfn: +46 (0) 431 850 00

Catharina Paulcén
Corporate Communications
Mobil: +46 (0) 701 48 99 65