15 oktober 2019

Lindab vill lyfta inomhusklimat i framtidens stadsutveckling – blir H22-partner

Under hösten har Helsingborgs stad presenterat en rad aktörer som avser att samarbeta med staden inom ramen för stadsmässan H22 – A Smarter City. Under den internationella stadsmässan 2022 ska lösningar för en innovativ och hållbar stadsutveckling visas upp.

– Vi ser fram emot att lyfta inomhusklimatet som en del av stadsutvecklingen, och med Lindab Innovation Hub blir vi en naturlig samarbetspartner, säger Nicklas Friberg, Lindab.

Lindab är Sveriges ledande företag inom ventilation och inomhusklimat. I början av 2019 öppnade företaget en ny enhet för forskning och utveckling i Helsingborg – Lindab Innovation Hub. Teamet har i uppdrag att utforska nya tekniker och affärsmodeller med målet att förbättra framtidens inomhusklimat. Forskning har visat att inomhusluftens kvalitet har stor betydelse för människors hälsa, prestation och produktivitet. Nu är Lindab Innovation Hub aktuell som samarbetspartner till Helsingborgs stad och stadsmässan H22 – A Smarter City. Arbetet inför mässan har redan börjat och åren fram till 2022 kommer att fyllas med workshops, debatter, konferenser och andra sammankomster som ska resultera i innovativa lösningar för en hållbar stadsutveckling.

– Vi är precis i uppstartsfasen av projektet och diskuterar just nu på vilka sätt Lindab Innovation Hub kan vara med och bidra. I vilken form det blir återstår fortfarande att se, men vi vill gärna göra någon typ av fokusvecka om inomhusklimat. Vi vill även nätverka med andra aktörer för att tillsammans kunna komma fram till lösningar. Det viktigaste för oss är att sätta inomhusklimatet på agendan och lyfta ämnet på en större plattform, säger Nicklas Friberg, Head of Innovation Hub, Lindab.

Mässan ska leda till förbättring

Helsingborg har en tradition av att arrangera stora mässor. 1955 kom en miljonpublik till hantverks- och designmässan H55 och 1999 blev H99 en föregångare till en rad andra bomässor i landet. Nu vill man lägga mer fokus på hållbarhet och med H22 är målet att skapa en smartare och mer hållbar stad. Stadsmässans upplägg skiljer sig från tidigare mässor eftersom de nya lösningar och innovationer som tas fram ska etableras i och genomsyra hela staden. Allt ska implementeras i vardagen och hålla för lång tid – det ska leda till förbättring. Helsingborgs stad har tidigare presenterat en rad samarbetspartners till mässan, däribland företag som Microsoft, ABB, IKEA och Lunds Universitet.

– Jag är glad att vi idag kan presentera en lista med så många ledande företag och organisationer som stadens samarbetspartners i arbetet med stadsmässan H22. Vi ska tillsammans hitta nya lösningar för hur vi kan bygga smarta och hållbara städer, säger Peter Danielsson (M), kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg.

Läs mer om H22 här.

Läs mer om Lindab Innovation Hub här.

Samtliga klara partners finns listade här. ​