26 februari 2019

Lindab vill sponsra barn- och ungdomsverksamhet på Bjärehalvön

Lindab ger tillbaka till lokalsamhället genom en CSR-satsning riktad till barn- och ungdomsverksamhet på skånska Bjärehalvön. CSR är ett samlingsbegrepp för ett företags ansvar för sin påverkan på samhället. Den internationella koncernen, som grundades i Grevie 1959, uppmanar därför lokala föreningar i Båstad och Ängelholms kommuner att vända sig direkt till Lindab för att söka sponsorpengar.

​Ett levande lokalsamhälle är avgörande för ett levande näringsliv. Den internationella koncernen Lindab, med huvudkontor i Grevie utanför Båstad, väljer därför att fokusera sitt CSR-arbete på det omkringliggande samhället. Genom en riktad satsning på lokal ungdomsidrott vill Lindab stärka unga människors möjligheter till en meningsfull och innehållsrik fritid på Bjärehalvön.

– Med en tydlig och riktad strategi får det ansvar som Lindab tar utanför den egna verksamheten ett större genomslag. Som en av de viktigaste aktörerna i det lokala näringslivet på Bjärehalvön vill vi nu göra en insats som syns. Därför uppmanar vi lokala idrottsföreningar inom alla sporter med ungdomsverksamhet att vända sig till oss och ansöka om sponsorpengar. På lindabgroup.com finns ett särskilt formulär som föreningar kan fylla i, säger Johan Rasmussen, chef för marknadskommunikation på Lindab AB.

Stort utbud av idrott

Idrotts- och föreningslivet i Båstad och Ängelholms kommuner har en anrik historia och är en viktig del av utbudet för de ungdomar som bor i regionen. Med satsningen på just lokala ungdomsföreningar vill Lindab att bredden även i fortsättningen förblir stark.

– Sedan starten 1959 har Lindab vuxit till en koncern med cirka 5100 anställda i 32 länder. Vårt huvudkontor, samt tre av våra fabriker, finns fortfarande i trakterna runt Grevie, där bolaget en gång grundades. Ett väl fungerande lokalsamhälle har varit helt centralt för Lindabs utveckling. Därför vill vi att Bjärehalvön ska fortsätta att vara en plats där unga vill stanna och kan trivas, avslutar Johan Rasmussen.Så ansöker din förening om sponsring från Lindab