17 oktober 2019

Nu är även vattenprodukter en del av Lindabs fabrik i Grevie

I början av året flyttade Lindab sin produktion av vattenprodukter från Götene till Grevie där företagets huvudproduktion och distribution är placerad. Den första tiden har varit intensiv med många utmaningar. Nu är den nya produktionen en integrerad del på fabriksområdet i Grevie och Lindab står starka inför framtiden.

Under slutet av 2018 inledde Lindab en effektiviseringsåtgärd som innebar att produktionen av vattenbaserade inneklimatprodukter i Götene flyttades till befintliga lokaler i Grevie.

- Flytten har bestått av mycket jobb och hårt arbete. En av de stora utmaningarna var att utbilda vår personal både på ny utrustning och nya produkter samtidigt som produktionen var igång. Det är en annorlunda produktion jämfört med vad vi är vana vid eftersom allt är kundorderstyrt, så nya standarder och rutiner har fått utformas under tiden. Alla har verkligen gjort ett jättebra jobb och nu är vi igång på riktigt, säger Patrik Svensson, Regional Operations Manager, Lindab Ventilation.
 

Vilka har varit de största utmaningarna med flytten?

- Vi planerade att flytta när vi normalt har mindre volymer i fabriken men orderingången ökade under perioden och vi slog försäljningsrekord under flytten. Det resulterade i ytterligare utmaningar att lösa. Positivt såklart, men det medförde tyvärr en del försenade leveranser under våren.

Sedan några månader är vattenprodukterna en integrerad del av produktionen och kan ta del av fabriksområdets infrastruktur samt service och underhåll.
 

Vilka fördelar ger det Lindab att vattenprodukterna produceras i Grevie?

- Det ger oss många fördelar, bland annat har vi investerat i många nya maskiner vilket ökar både effektiviteten och kapaciteten. Den största fördelen är att vi effektiviserar vår logistik mot kunderna eftersom vi kan leverera vattenprodukterna tillsammans med vårt övriga sortiment, avslutar Patrik.

En flytt som gynnar kunderna

Produktionen kommer närmare utvecklingsavdelningen, vilket resulterar i att utvecklingsarbetet med nya produkter och kundanpassade lösningar går snabbare. Närheten till övrig produktion ger Lindab större tillgång till kompetent personal vid produktionstoppar och ger kunderna kortare leveranstider. Lindab står redo för att möta alla kunders behov för vattenprodukter.