Astronhallen | Buildings

Building division eller Hallar i Sverige, erbjuder byggsatser till affärsbyggnader, idrottsbyggnader och lantbruksbyggnader för många olika ändamål.
Vi erbjuder ett effektivt koncept för byggnader i stål inklusive stålstommar, vägg- och tak, samt konstruktion och projekteringsstöd.

Byggnaderna säljs i Sverige direkt och genom våra ”Astron byggare”, i Europa, OSS och Ryssland finns ett nätverk av 300 byggare som säljer hallarna, samt direktförsäljning för större internationella projekt