Produktområden

Lindab har tre produktområden:

Ventilation

Ventilation erbjuder systemlösningar för ventilation och inomhusklimat. Produkt- och systemlösningarna riktar sig mot installatörer och andra beställare inom ventilationsindustrin. Produktområdena är cirkulära kanalsystem och tillbehör, samt tekniska ventilationsprodukter och ventilationssystem, samt maskinutrustning för tillverkning av produkter till cirkulära kanalsystem. Utöver detta erbjuder Ventilation även programvaror för design, beräkning och planering av kompletta system för ventilation och inomhusklimat.
 

Byggkomponenter

Byggkomponenter erbjuder byggsektorn ett brett sortiment av komponenter och system med stål som gemensam nämnare. Centrala kundgrupper utgörs av byggnadsentreprenörer, plåtslagare samt konsumenter. Försäljningen sker - beroende på marknadsstruktur - genom egna filialer, återförsäljare och distributörer inom proffssegmentet samt via byggmaterialhandeln.
 
 

Buildings – Lindabhallen 

Building-divisionen marknadsför och tillverkar kompletta monteringsfärdiga stålbyggnadssystem och egna IT-programvaror som förenklar byggandet för både konstruktörer och entreprenörer. Det tongivande erbjudandet är ett effektivt koncept för att bygga enplansbyggnader för industri och lager. Det omfattar stålstommar, vägg och taksystem samt design- och projekteringsstöd. Byggnaderna säljs till omkring 360 associerade byggentreprenörer runt om i Europa, samt säljs direkt till ett antal multinationella företagskunder (key accounts).