Tänk i mindre banor och förbättra byggandet, miljön och klimatet.

 

Think Less.
Hur kan det löna sig att tänka i mindre banor?
 

För att mindre är mer. Speciellt när du använder Lindabs byggprodukter av stål. Stål är nämligen ett av få material som kan återvinnas till nästan hundra procent. Det betyder att det går åt mindre råmaterial och att det släpps ut mindre CO2 i naturen. Stålet gör också att vi kan skapa lösningar som är väldigt starka men som väger väldigt lite. Det betyder mindre jobb för dig när du monterar byggnaden, lägre kostnader för transport till bygget och lägre bränsleförbrukning. Stålet gör också att vi kan skapa effektiva isolerings- och ventilationslösningar. Och det betyder att mindre energi går till spillo. 

Vi förenklar byggandet. För oss handlar mycket om att tänka i mindre banor och tillverka smartare lösningar som gör livet enklare för dig. På följande sidor kan du läsa mer om hur vi förenklar byggandet genom våra affärsområden Building Systems, Building Components och Ventilation. Du kan också läsa om hur vi arbetar för att minska vår miljöpåverkan.
 
Styrkan med stål. Som byggnadsmaterial är stål oöverträffat. Det är inte bara starkt och flexibelt. Det är också ett av få material som i princip är helt återvinningsbart. Med rätt ytbeläggning påverkas inte stål av fukt och vatten och det förändras heller inte med tiden. Det är med andra ord ett idealiskt material för tak och väggbeklädnad, för väggkonstruktioner och för ventilationslösningar. Och hur många gånger man än återvinner stål, behåller det sina egenskaper.get och lägre bensinförbrukning. Stålet gör också att vi kan skapa effektiva isolerings- och ventilationslösningar. Och det betyder att mindre energi går till spillo.