Hos oss är ljud en vetenskap och tystnad en hyllvara

Ett behagligt inneklimat borde vara en mänsklig rättighet! Det är bättre för oss, vi arbetar och presterar bättre när luften omkring oss är ren och fräsch. Rätt temperatur, en acceptabel CO2-nivå och korrekt luftfuktighet är väsentligt. Men hur är det med inneklimatets fjärde dimension: ljud?

Ljud är inneklimatets fjärde dimension

Vi är omgivna av ljud och konstanta störningar i vårt vardagsliv, tystnad börjar bli en lyx. Därför är god akustik och en låg ljudnivå kritiska parametrar för inneklimatet, precis som temperaturen, CO2 –halten och luftfuktigheten. Ett ventilationssystem är nödvändigt för att säkerställa ett bra inneklimat, samtidigt som ventilationssystemet alstrar ljud. Bättre luft men mer ljud, så behöver det inte vara.

Vi forskar i ljud och levererar tystnad

Om ditt ventilationssystem är rätt dimensionerat och rätt injusterat så kan du undvika ljudstörningar. Efter flera årtionden av forskning och utveckling i vårt eget ljudlaboratorium har Lindab inskaffat omfattande kunskap och erfarenhet inom akustik och dess viktiga roll i kontor, mötesrum, industrier och andra platser där människor arbetar, lever och umgås tillsammans.

Vi forskar i ljud för att kunna leverera lösningar som ger en lugn och tyst miljö. Detta fulländar ditt ventilationssystem och gör Lindab till din kompletta samarbetspartner.