Agroetanol

Previous Next

Bild 1/5

I korthet:

Evakueringssystemet har en luftvolym på 140 000 m3/h och drivs av två fläktaggregat. ”För att undvika tryckfall behövde vi
använda en kanal i rejäla dimensioner och eftersom luften i sig var relativt sur så krävdes dessutom en rostfri lösning”,
förklarar Peter Orrö vidare. ”Valet av Lindab som leverantör till denna del av installationen gjordes av YIT i samarbete med
oss och Flygfältsbyrån.” FB Engineering har övergripande projekteringsansvar för hela anläggningen och Lindabs kund YIT har
svarat för de tekniska installationerna.

map

AGROETANOL

Hanholmsvägen 69

602 38 Norrköping

Etanol är det största biodrivmedlet i Sverige och övriga världen. Sedan 2006 pågår utbyggnaden av Lantmännen Agroetanols anläggning utanför Norrköping som när den tas i bruk senare i år gör den till Sveriges största etanolfabrik.
 
Tillverkningsprocessen med att vetet mals till ett mjöl varefter likvifiering med vatten sker. Till denna gröt adderas sedanenzymer vilket bryter stärkelsen i spannmålet till en sockerlösning, en mäsk. Nu tillförs vanlig bagerijäst och en jäsprocess startar som omvandlar sockret till etanol och koldioxid. Slutligen avskiljs etanolen ur mäsken genom att först destilleras genom en mäskkolonn och därefter i en koncentreringskolonn. I det allra sista steget avskiljs det kvarvarande vatteninnehållet i en molekylsikt och den färdiga etanolen är klar för leverans till oljebolagen. Genom att torka den alkoholfria mäsken och därefter pellettera denna fås ett högvärdigt djurfoder.
 
”Denna process skapar dock mindre välluktande gaser som inte kan släppas ut utan vidare behandling”, säger Peter Orrö på konsultföretaget Bengt Dahlgren som svarat för projektering och byggledning VVS samt installationssamordning. ”Det fanns därför behov av att leda anläggningens ’luktgaser’ till den centrala förbränningsanläggningen där luktämnena kunde elimineras och ledas ut i den 80 m höga skorstenen. Detta är också skälet till att den stora rostfria Lindabkanalen i dimensionen 1 600 mm ligger där den ligger. Dess sträckning på drygt 100 m är placerad på en upphöjd rörbrygga och förbinder fodertorken och övriga byggnader med förbränningen.”