Aitik gruva 36

Previous Next

Bild 1/2

I korthet:

Leveranserna till Aitik 36 var cirkulära och rektangulära kanaler och ljuddämpare. "Utöver själva kanalsystemet har vi även installerat stora filtreringsenheter på två kross-stationer. Lindab har levererat 90% av vårt material, och de har hanterat leveranserna riktigt bra. Ibland har order behövts mycket snabbt och i sådana fall har Lindab verkligen gjort allt för att hjälpa oss. Med volymer av den storleksordning vi talar om här, är det helt klart få om någon annan än Lindab kan hantera leveranser i den klassen.", säger Jan Sundberg, vd för JR Mekan.

map

Boliden Mineral AB - Aitik 36

Aitikgruvan, strax utanför Gällivare i norra Sverige, är en av Europas största koppargruvor som varit i drift sedan 1968. Nu har Boliden AB investerat cirka 6 miljarder kronor i en helt ny anläggning som helt ersatt den befintliga produktionensuppsättning 2010. Malmen i gruvan bryts ner i stenbrottet och transporteras sedan upp till anrikningsverket där den bearbetas till ett metallkoncentrat innehållande huvudsakligen koppar men även guld och silver.
 
Under 2009 levererade Lindab stora mängder cirkulära och rektangulära kanaler till Aitik-projektets olika ventilationssystem. "Aitik 36, som projektet kallas, handlar om att konstruera en helt ny produktionsapparat med en ny anläggning för anrikning, nya transportsystem, krossar och andra produktionssystem", förklarar Anders Öhlund, projektledare och chef för ventilation och kanaler i Outotec, som är byggledare för Bolidens hela satsning. "Det handlar om stora byggnader. Anläggningen för anrikning är 80 m bred, 250 m lång och har en takhöjd på 48 m. "
Detta kräver också en riktigt stort ventilationssystem. Vi har specificerat täthetsklass både för cirkulära och rektangulära kanaler och eftersom Lindab inte bara uppfyller dessa krav men har också en tillverkningsenhet i Boliden var Lindabs lösning en svårslagen kombination av täthet, kvalitet, enkel montering och ekonomiska transporter.