Akademiska Sjukhuset

Previous Next
  • Patrik Karlsson på Fresh Air monterar snabbt och enkelt en LRCA-ljuddämpare, inte minst tack vare de väl tilltagna nippelmåtten som gör att ljuddämparen sitter stadigt redan innan den slutligt skruvats fast.
  • Patrik Karlsson på Fresh Air monterar snabbt och enkelt en LRCA-ljuddämpare, inte minst tack vare de väl tilltagna nippelmåtten som gör att ljuddämparen sitter stadigt redan innan den slutligt skruvats fast.
  • Patrik Karlsson på Fresh Air monterar snabbt och enkelt en LRCA-ljuddämpare, inte minst tack vare de väl tilltagna nippelmåtten som gör att ljuddämparen sitter stadigt redan innan den slutligt skruvats fast.
  • Rektangulär LRCA-ljuddämpare
	  i mindre dimension monterad
	  på ett minimalt utrymme.
  • BC Pettersson och Roger Pettersson, installatörer, trotjänare och duktiga yrkesmän på Fresh Air, gillar både att montera Lindabs ljuddämpare och kanaler – och det samordnade sätt de levereras på.

Bild 1/5

I korthet:

Typgodkända kanalsystem samt akustikprodukter direkt från lager ger trygg logistik och säkert, smidigt montage för Fresh Air. Sedan 2013 pågår deras omfattande installation av nytt ventilationssystem vid Akademiska Sjukhuset i Uppsala, ett av Sveriges större universitetssjukhus.

map

Akademiska Sjukhuset

Akustik och kanaler på nolltid

Sedan 2013 pågår en omfattande ombyggnad av Akademiska Sjukhuset i Uppsala, ett av Sveriges större universitetssjukhus. Bakgrunden till denna miljardinvestering är dels att generellt modernisera de centrala sjukhuskomplexen hus 70 och hus 85, dels att skapa en vårdmiljö med uteslutande enkelrum.
 
"Det är verkligen en omfattande ombyggnation och den hittills största entreprenad vi varit involverade i", säger Gordon Jansson, VD på ventilationsinstallatören Fresh Air som svarar för installationen av all ventilation i hus 85. "Eftersom huset i etapper blåsts ut fullständigt, och endast stommen bibehållits, kan det egentligen ses som en nyinstallation. Det speciella har dock varit kravet på att hålla tempot uppe och anpassa oss till den minutiösa planering där vårdavdelningar flyttats ut och sedan efter en tid tagits i drift. Då är säkra och kompletta materialleveranser av största vikt, och Lindab har än en gång visat sig hålla måttet med råge."
 

Närmare 600 ljuddämpare

Leveranserna från Lindab har omfattat stora mängder kanaler i framför allt dimensionerna 125 och 400 mm, men också närmare 600 ljuddämpare, rektangulära LRCA och cirkulära SLCU. Dessutom levererar Lindab planplåt, PG-list och gejder för Fresh Airs egen tillverkning av stora rektangulära kanaler. "När det gäller ljuddämparna har det framför allt handlat om LRCA som dimensionsmässigt fungerar bäst med de låga bygghöjder och trånga installationer det handlar om", fortsätter Gordon Jansson.
 

Dessutom har Lindab en klar fördel när det gäller montaget.

Gordon Jansson, VD Fresh Air
 
 
"Dessutom har Lindab en klar fördel när det gäller montaget. Genom att man har längre nipplar än de flesta andra tillverkare kan vi göra inpassningen och infästningen både säkrare och snabbare."
 

Trygg och smidig logistik

Hittills har Fresh Air genomfört kompletta installationer på 4 av de 9 våningsplanen och installerat kompletta kanalsystem fram till varje vårdrum.
 

"Vi har sedan starten 2013 fått veckovisa fabriksleveranser av Lindab och den stora fördelen för oss är att vi då får allt från en och samma leverantör", förklarar BC Pettersson, installatör på Fresh Air. "Med kanaler, detaljer, spjäll och ljuddämpare av samma fabrikat får vi dessutom ett typgodkänt system som inte behöver provtryckas. Och genom att Lindab Uppsala har allt på hyllan så kan vi snabbt komplettera om vi missat något."

En stor fördel för Fresh Air har varit samordnad leverans av kanaler och ljuddämpare – allt som behövs till en sektion i en och samma leverans. "Då slipper vi själva synkronisera leveranser med olika leverantörer utan får allt samtidigt", tillägger Roger Pettersson, installatör på Fresh Air. "Man skulle kanske tro att detta är det naturliga, men jag kan intyga att det finns leverantörer som skickar oss utspridda leveranser som vi sen skall pussla ihop. Det tar bara tid och är besvärligt. Det slipper vi tack och lov med Lindab som partner."
 

Fördel med en leverantör

"Att ha en leverantör för hela kanalsystemet, inklusive ljuddämpare och don, är därför en mycket stor fördel för oss. Vår erfarenhet av Lindab är både bättre service och bättre grejor, därför är Lindab alltid vårt förstahandsalternativ", avslutar Gordon Jansson. "När nu hela installationsprocessen fått beröm från Landstinget genom att vi har hållit takten, ibland legat före tidsplan så känns det riktigt bra. Utan tvekan har Lindab del i detta."
 
Huvudentreprenör för projektet är Byggconstruct och färdigställandet beräknas till sommaren 2016, så det lär fortsätta rulla kompletta Lindableveranser ett bra tag till. I dessa ingår också allt fästmaterial, från Lindabs dotterbolag Unite.