Biltema

I korthet:

Den 46.000 m2 tak på Biltemas nya distributionscenter motsvarar cirka 7 fotbollsplaner. Med hjälp av Lindab LPT 115 högprofil som takbeklädnad kombinerat med en snabb och vältajmad leverans från Lindab detta visade sig vara en vinnande match för Kode Plåt. Leveransen är Lindabs största takleverans hittills. Byggnadens 4,7 km långa Lindab Safe kanalsystem, installerat av Ventilationsservice, kanske inte ett rekord i samma mening, men fortfarande en mycket respektabel leverans.

map

BILTEMA

Stormgatan 1

302 60 Halmstad

Det 46.000 m2 stora taket på Biltemas nya distributionscenter motsvarar cirka 7 fotbollsplaner. Med hjälp av Lindab LPT 115 högprofil som takbeklädnad i kombination med en snabb och vältajmad leverans från Lindab visade sig detta vara en vinnande match för Kode Plåt. Leveransen utgör Lindabs största takleverans hittills. Byggnadens 4,7 km långa Lindab Safe kanalsystem, installerat av Ventilationsservice är kanske inte ett rekord i samma mening, men det är fortfarande en mycket respektabel leverans.

Klienten för projektet är Buffin Real Estate Sverige AB, som hanterar alla Biltema lokaler. Lindab levererade hela ventilationssystemet för projektet och, kanske ännu mer imponerande, det 46.000 kvadratmeter stora taket. Detta är Lindabs största enskilda takleverans hittills.
 
Stående inne på lagret ser man inte bara undersidan av LTP 115 panelerna. Som ett galvaniserat mönster sträcker sig 4,7 kilometer ventilationskanaler, bestående av sex meterslängder med en diameter på 500 mm. Denna del av Lindabs leveransavtal installerades av Ventilationsservice, ett Halmstadbaserat företag som designade och specificerade systemet med hjälp av Lindabs programvara CADvent. Tilluftsdonen fanns också en del av Lindabs leverans, bestående av ett stort antal LAD tilluftsdon.