Bjärnums Skola

Previous Next

Bild 1/4

I korthet:

Den totala takytan uppgår till ca 5 000 m2 och har en takkonstruktion som består av ett uppstolpat tak som nedtill anpassats till
de olika lutningar som det gamla papptaket har. På den färdiga uppstolpningen läggs en trapetsprofil samt 20 mm isolering. Sedan maskin- och handfalsas de 16,5 meter långa bandtäckningssektionerna samman och fästs i underlaget med specialklammer. Detta ger
en takkonstruktion som är fri från organiskt material och dessutom är betydligt lättare än en motsvarande träkonstruktion.Och, inte minst, har ett mycket tilltalande utseende!

map

BJÄRNUMS SKOLA

Boställsgatan 44

280 20 Bjärnum

​När Bjärnums skola byggdes någon gång på 80-talet så skulle taken luta inåt och regnvattnet tas upp av en inbyggd takavvattning. Fyra, fem lager
papp och några takläckage senare fann man för gott att besluta om ett nytt, snyggt och framför allt tätt tak. Och när man ändå var igång så blev det också ett nytt ventilationssystem, så att elever och lärare skulle få bättre energi och större arbetslust. Idag är ett nytt tak och ny ventilation snart på plats. Allt ifrån Lindab.

”Arkitekten hade bestämt bandtäckning i Aluzink”, berättar Jan Kjellkvist, delägare på Plåtslagarna i Bromölla och arbetsledare
för de omfattande takarbetena på Bjärnums skola. ”Men han ville också att bandtäckningen skulle ligga i hela längder och förfalsade
sektioner på 16, 5 meters längd är ingen lek att hantera. Vi bearbetar rullplåten från Lindab på vår verkstad, kör sedan hit 16 bitar
i taget med specialtransport och lyfter upp dem på taket här.”
 
”Lindab har också hjälp oss med montageritningar för själva uppstolpningen vilket underlättat vårt montagearbete avsevärt”,
fortsätter Jan Kjellkvist. ”Hela arbetet har sedan skett under ett skjutbart byggtak som medfört att vi kunnat arbeta oavsett väder,
fast inte när snömängderna slog rekord i februari.”
 
I tillägg till leveransen av byggkomponenter har Lindab också levererat ett komplett kanalsystem till den renoverade skolbyggnaden
som monterats av Masterventilation i Kristianstad.