Block Berge Bygg

Previous Next

Bild 1/3

I korthet:

Block Berge Bygg är ett företag i miljardklassen med inriktning på totalentreprenader, men också en välkänd tillverkare av isolerade fasadelement i betong. Entreprenadverksamheten är koncentrerad till regionen runt Stavanger, Rogeland, medan leveranserna av företagets både tilltalande och mycket välisolerade betongelement säljs över stora delar av Norge.

map

Block Berge Bygg

Bedriftsveien 6

4353 Klepp Stasjon

Norge

Fastighetsägaren vill ha energieffektivitet och flexibla installationer. Arkitekten vill ha frihet och estetik. Konsulten vill ha en lösning som svarar mot de uppsatta kraven. Installatören vill ha en lättmonterad och smidig lösning, och användaren vill givetvis ha ett komfortabelt inneklimat! För många motstridiga önskemål? Kanske tidigare, men inte numera. Nu finns nya mångfacetterade Plexus.
”När vi fick klart för oss att Lindab i Farum hade påbörjat utvecklingen av en ny Plexus som inte enbart skulle tillgodose ventilations- och kylbehovet utan också värmedelen, så kände vi att detta skulle vara en perfekt produkt för Block Berges nya påbyggnad. Denna leverans blev därför lite av en specialleverans, eftersom produkten faktiskt inte var officiellt lanserad sommaren 2009 när denna installation gjordes.”
Plexus funktion för värme medför stora fördelar, både vad gäller arkitektur, installation och energiförbrukning. Med Plexus kan hela rumsförsörjningen av ventilation, kyla och värme koncentreras till en kompakt installation i taket och den tillförda luftmängden reduceras genom att rumsluften recirkuleras genom enhetens vattenbaserade kyl- respektive värmebatterier. Genom Plexus patentsökta värmefunktion riktas värmen mot de delar i rummet där det finns behov, medan den undertempererade luften riktas mot sidoväggarna. Detta resulterar i en jämn och komfortabel rumsvärme utan stora s.k. rumsgradienter.