Hovrätten, Skåne och Blekinge

Previous Next

Bild 1/5

I korthet:

Konsulten Nordblads VVS-konstruktioner hade urprungligen ritat in bafflar från en annan leverantör. ”När vi hade kommit in som installatör så kontaktade jag emellertid Lindab för ett alternativt pris på leveransen eftersom jag redan hade goda
kontakter med dem”, fortsätter Hans Hjalmarsson.
”Resultatet blev inte enbart en bättre totallösning och ett bättre pris, 
utan också en support och teknisk hjälp som Jesper Strand och hans team på Lindab skött med den äran.” YIT har som mest haft
sex installatörer på plats och har arbetat med installationen sedan december 2007. Idag är systemet injusterat och i princip överlämnat till beställaren.

map

Hovrätten, Skåne och Blekinge

Hovrättstorget 1

211 18 Malmö

Hovrätten över Skåne och Blekinge är en av Sveriges sex hovrätter och har under entid varit verksam i lokaler som inte uppfyllt de säkerhetskrav som ställs på en modern domstolsbyggnad. I slutet av 2006 kunde Domtolsverket meddela att Skanska fått uppdraget att bygga en helt ny, 10 000 m2 stor hovrättsbyggnad, ett stenkast från de gamla byggnaderna, och mitt i Malmös centrala delar. För ventilationsinstallationerna svarar YIT med Lindab som leverantör av samtliga kylbafflar, luftdon och ljuddämpare.
 
Sammantaget arbetar ca 160 personer i den nya byggnaden. Till hovrättsbyggnaden har Lindab levererat bland annat 180 st
Plexus kylbafflar, 170 st Pilot kylbafflar, över 200 ljudämpare samt ca 350 luftdon av olika typer.
 
”Installationen skiljer sig egentligen inte på något avgörande sätt från den i en normal kontorsfastighet”, säger Hans Hjalmarsson, ansvarig på YIT. ”Ljudkraven var dock satta till 35 dB(C) och eftersom denna enhet, till skillnad från dB(A), mäter ett bredare, lite ’tuffare’ våglängdsspektra så var det en kritisk faktor. Domstolsverket har också krävt fler
efterkontroller av ljud och luftparametrar än normalt, men vi har hittills lyckats uppfylla alla krav.”