DNF

Previous Next

Bild 1/5

I korthet:

På DNF:s nya kontorslokaler i Sandnes sitter ca 90 Plexus. Tillsammans med ett värmepumpsystem ger detta byggnaden en mycket hög klassificering enligt Norges nya
energiklassificeringssystem. Frånvaron av radiatorer ger rummen en tilltalande luftighet och öppenhet.

map

DNF

Orstadvegen 128 A

4353 Klepp Stasjon

Norway

Norge har just infört en ny energiklassificering för byggnader som följer den välkända modellen för vitvaror, d.v.s. klass ”A” är bäst, klass ”B” näst bäst o.s.v. ”Att vi skulle använda våra egna täta fasadelement föll sig helt naturligt och redan detta medverkar till en hög klassificering”, säger Henning Løland vidare. ”Men en annan och mycket avgörande faktor för
byggnadens energiförbrukning är kopplad till systemen för ventilation, värme och kyla. Också där hade vi en tydlig målsättning att finna den absolut bästa lösningen. Genom vår VVS-installatör DNF och KlimaSystem fick vi upp ögonen för en ny produkt från Lindab, den nya kylbaffeln Plexus med både ventilation, kyla och värme.”

”Vi har sålt Plexus ’generation 1’ som innehåller funktioner för kyla och ventilation till ett flertal projekt här i Norge”, berättar Dag Thomsen, VD på KlimaSystem och exklusiv återförsäljare av Lindabs vattenbaserade Comfortprogram i Norge. ”När vi fick klart för oss att Lindab i Farum hade påbörjat utvecklingen av en ny Plexus som inte enbart skulle tillgodose
ventilations- och kylbehovet utan också värmedelen, så kände vi att detta skulle vara en perfekt produkt för Block Berges nya påbyggnad. Denna leverans blev därför lite av en specialleverans, eftersom produkten faktiskt inte var officiellt lanserad sommaren 2009 när denna installation gjordes.”