Lysande lösning i komplett paket till DSV

Previous Next
 • Till DSV:s nya huvudkontor i Hedehusene utanför Köpenhamn har Lindab levererat den kompletta inneklimat- och ventilationslösningen.
 • Premumbaffeln har anpassats design- och utförandemässigt
	 av Lindab för att den Philipstillverkade LED-belysning skall passa perfekt.
	 Resultatet är lysande!
 • Premumbaffeln har anpassats design- och utförandemässigt
	 av Lindab för att den Philipstillverkade LED-belysning skall passa perfekt.
 • Premumbaffeln har anpassats design- och utförandemässigt
	 av Lindab för att den Philipstillverkade LED-belysning skall passa perfekt.
 • Olika vyer från konferensrum och matsal med LCP-don och dolda MBBV-lådor.
 • Olika vyer från konferensrum och matsal med LCP-don och dolda MBBV-lådor.
 • Från golvet i det stora atriet ser man mängder av de specialanpassade kylbafflarna med LED-belysning.
 • Den specialanpassade Premumbaffeln med LED-belysning sitter i byggnadens samtliga kontorsutrymmen och kan glimtas även utifrån.

Bild 1/8

I korthet:

Till DSV Hedehusene har Lindab levererat 350 st Premum kylbafflar, specialanpassade för LED-belysningen från Philips, 160 st LCP-don med tillhörande MBBV låda, 50 VRU variabla flödesspjäll samt 200 tilluftsgaller. I tillägg till dessa Indoor Climate-produkter har också det kompletta kanalsystemet för hela byggnaden, med kanaler, detaljer, ljuddämpare m.m., levererats av Lindab. ”Att Lindab kunde anpassa sin Premumbaffel till den armatur Philips tillverkade var utan tvekan betydelsefullt”, säger Susanne Brumé Haacks, anläggningschef på JT3 Klima.

map

DSV HQ Domicil

Hovedgaden 630

2640 Hedehusene

Denmark

​DSV är en global leverantör av transport- och logistiktjänster med ca 22 000 anställda och egna kontor i över 75 länder. Till koncernens nybyggda huvudkontor i Hedehusene, strax utanför Köpenhamn, har Lindab levererat en komplett inneklimat- och ventilationslösning som entreprenören JT3 Klima just färdigställt. Ett av de föreskrivna kraven var kylbafflar med inbyggd LED-belysning. 
            ”Här levererade Lindab en utmärkt lösning som både arkitekt och beställare är mycket nöjda med”, säger Susanne Brumé Haacks, anläggningschef på ventilationsinstallatören JT3 Klima som ansvarat för installationerna. ”Dessutom har Lindab, i vanlig ordning, levererat rätt produkter i rätt tid, givit oss snabb och effektiv support och ställt upp för oss under hela projektets gång! Genom att vi också använt deras MBBV-låda har injusteringen gått både fort och enkelt.” 
             Lindabs stora leverans till DSV:s huvudkontor är ytterligare ett exempel på att funktion, estetik och hög kvalitet går att förena i ett modernt och energisnålt inneklimatsystem. Inflyttningen i huvudkontoret kommer att ske under sommaren då också den stora intilliggande logistikbyggnaden
med närmare 100 lastportar tas i bruk.

Kundanpassad kylbaffel med inbyggd LED-belysning
När man närmar sig huvudkontorets 16 000 m2 stora byggnad, slås man av de mjuka, rena linjer som PLH Arkitekter formgivit och ritat för DSV. En känsla som ytterligare förstärks när man kliver in i byggnaden och möts av det vackra atriet där ljuset från det väldiga glastaket flödar in och lyfter fram de mjuka, böjda formerna i interiören. Härifrån syns också otaliga av de Premum kylbafflar som Lindab levererat och som försetts med specialdesignade LED-armaturer, också de med ett mjukt, rundat formspråk. 
            ”Det var PLH Arkitekter som tillsammans med konsulten Moe A/S och lamptillverkaren Philips skissade på en baffelprototyp med integrerad LED-belysning”, berättar Susanne Brumé Haacks, anläggningschef på JT3 Klima. ”När vi då kontaktade Jesper Nystrup och Lindab, och det visade sig att de kunde anpassa sin befintliga kylbaffel Premum för LED-belysning var valet av Lindab enkelt.”

Omfattande leverans
Till DSV Hedehusene har Lindab levererat 350 st Premum kylbafflar, specialanpassade för LED-belysningen från Philips, 160 st LCP-don med tillhörande MBBV-låda, 50 VRU variabla flödesspjäll samt 200 tilluftsgaller. I tillägg till dessa Indoor Climate-produkter har också det kompletta kanalsystemet för hela byggnaden, med kanaler, detaljer, ljuddämpare m.m., levererats av Lindab. ”Att Lindab kunde anpassa sin Premumbaffel
till den armatur Philips tillverkade var utan tvekan betydelsefullt”, säger Susanne Brumé Haacks vidare. ”Det efterföljande samarbetet mellan oss, PLH, Philips och och Lindab fungerade utmärkt. Resultatet blev en mycket snygg kundanpassad baffel med utrymme och infästning för den Philips LED-armatur som vi sedan montera ihop här på plats”. 
            ”Också vi är mycket nöjda med slutresultatet”, säger Jesper Nystrup. ”Vi kunde snabbt presentera en lösning för JT3 Klima och PLH-arkitekter som vi därefter realiserade. Vi har faktiskt redan fått ett antal förfrågningar från andra kunder om kylbafflar med inbyggd LED-belysning av denna typ, så det är säkert en produkt som vi kommer att addera till vårt sortiment i en eller annan form.”

Perfekt support på plats

”Vi har samarbetat med Lindab i många olika projekt under de senaste åren. Bland annat i ett annat DSVprojekt; deras nya transport- och logistikcenter i Landskrona, Sverige”, fortsätter Susanne Brumé Haacks.
”I just det här projektet var faktiskt andra leverantörer föreskrivna, men vi valde att återigen använda oss av Lindab. Det finns nämligen en avgörande sak som skiljer Lindab från de flesta andra leverantörer, och
det är deras ansvarstagande och professionella support både under och efter projekten. I Landskrona hade vi t.ex. ett litet problem med tilluften på en kylbaffel. Då var Lindab snabbt på plats och hjälpte oss lösa problemet. Skulle vi valt att använda de leverantörer som var föreskrivna visste vi
av erfarenhet, och på förhand, att det skulle bli en kamp att få hit dem för att lösa uppkomna problem. Därför var beslutet enkelt, vi valde Lindab istället! Leveranssäkerhet, ett starkt produktsortiment och fasta
kontaktpersoner som vi känner väl är andra bra saker Det gör det enkelt för oss att beställa och avropa leveranserna och få snabba och säkra besked som vi kan lita på. Det gör vår arbetsdag både enklare och tryggare.”

Designmässig kontinuitet mellan projekten
”Att arbeta med inneklimat- och ventilationsprodukter från samma leverantör gör det enklare, både under projektering, beställnings- och installationsfaserna. Det medför också att när vi som i fallet DSV levererar
lösningar till flera olika projekt för samma kund, kan använda samma produktlösningar och på så sätt binda ihop designen och estetiken. Vi använde t.ex. samma luftdon och baffel i Landskrona som vi gör här – även om Premumbaffeln då inte var utrustad med belysning. Och vi kommer helt säkert att använda dessa produkter också i nästa DSV-projekt”, fortsätter Susanne Brumé Haacks. ”Genom Lindabs MBBVlådor har injusteringen av systemet gått mycket snabbt och smidigt, bara två veckor på två man. Det är inte dåligt med tanke på systemets omfattning!”
          JT3 Klima har som mest haft sex montörer på plats och genomfört den kompletta installationen på ca 9 månader. De 350 Premumbafflarna är placerade i de öppna kontorslandskapen och i gemensamhetsutrymmen, JT3 Klima har som mest haft sex montörer på plats och genomfört den kompletta installationen på ca 9 månader. De 350 Premumbafflarna är placerade i de öppna kontorslandskapen och i gemensamhetsutrymmen, medan LCP-donen och MBBV-lådorna dels placerats i den stora ljusa matsalen på bottenvåningen, dels i små och stora konferensrum och då med temperatur- och CO2-styrda VAV-system. Hela byggnaden har en låg energiförbrukning och kommer att klassificeras som ett lågenergihus. Byggnadens system är också anpassade för ev. framtida inkoppling av solpaneler på taket. 
         ”Det är givetvis mycket glädjande att se hur kunder som JT3 Klima uppskattar de mervärden vi kan erbjuda”, avslutar Jesper Nystrup, Lindab. ”Vår kompetens, våra resurser och lösningar har ju som främsta mål att ge våra kunder framgång, genom att leverera lösningar som helt uppfyller deras kunders krav på funktion, kvalitet och estetik. Kan vi, som här, dessutom komma in i ett tidigt skede, så kan vi verkligen bidra med goda idéer för bästa möjliga lösning. Att vi sedan levererar som vi har lovat, och med den support som behövs, ser vi som en ren självklarhet.”